All posts by: VietConTrol

Đọc dấu mớn

by in Tin Thị Trường

Đọc kỹ mớn tàu là điều cần thiết để đảm bảo tính được lượng giãn nước chính xác khi giám định mớn nước. Dấu mớn của tàu có ở 06 vị trí trên thân tàu: mũi, giữa và lái của cả hai bên trái và phải của tàu, là một cột con số.   Những […]

Giám Định Mớn Nước

by in Tin Thị Trường

Mớn nước của tàu là chiều cao tính từ sống đáy tàu đến mặt nước. Căn cứ vào lực đẩy của Archimedes, giám định mớn nước sẽ xác định được trọng lượng hàng xếp trên con tàu bằng cách tính lượng giãn nước.   Quy trình giám định mớn nước: Kiểm tra sổ thủy tĩnh, […]

  Công ty Cổ phần Giám Định Và Kiểm Định Vietcontrol được thành lập năm 1999. Hơn 20 năm kinh nghiệm, Vietcontrol là một trong số những công ty Giám định và Kiểm định độc lập đầu tiên tại Việt Nam.

  ADDRESS

  28 Đ. Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

  PHONE

  (+84)28 73 064 669 – (5 lines)

  EMAIL

  info@vietcontrol.com