Tin Tức

Chất xếp hàng tôn cuộn đứng

 Tôn cuộn đứng được xếp với  “mắt hướng lên trời”.  Giới thiệu Những tôn cuộn được chỉ định để chất xếp theo cách đứng thường sẽ là những hàng có giá...

Đọc dấu mớn

Đọc kỹ mớn tàu là điều cần thiết để đảm bảo tính được lượng giãn nước chính xác khi giám định mớn nước. Dấu mớn của tàu có ở 06 vị trí trên thân tàu:...

Giám Định Mớn Nước

Mớn nước của tàu là chiều cao tính từ sống đáy tàu đến mặt nước. Căn cứ vào lực đẩy của Archimedes, giám định mớn nước sẽ xác định được trọng lượng hà...

  Công ty Cổ phần Giám Định Và Kiểm Định Vietcontrol được thành lập năm 1999. Hơn 20 năm kinh nghiệm, Vietcontrol là một trong số những công ty Giám định và Kiểm định độc lập đầu tiên tại Việt Nam.

  ADDRESS

  28 Đ. Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

  PHONE

  (+84)28 73 064 669 – (5 lines)

  EMAIL

  info@vietcontrol.com