Giám định tổn thất

Giám định tổn thất của một lô hàng là kiểm tra tình trạng tổn thất của hàng hóa, nghiên cứu hiện trường, các tài liệu chứng cứ có liên quan để xác định đẩy đủ mức độ và nguyên nhân tổn thất.

Ngoài ra, Vietcontrol còn tư vấn cho khách hàng:

– Biện pháp xử lý và ngăn ngừa tổn thất lây lan (hạn chế tổn thất)

– Hướng xử lý hàng hóa tổn thất

– Các bước giải quyết bồi thường tổn thất.