Thẩm định giá

By | Tháng Ba 19th, 2017|Categories: Giám Định|Tags: |

Vietcontrol cung cấp dịch vụ thẩm định giá những tài sản có giá trị như máy móc và thiết bị, dây chuyền sản xuất, bất động sản, tài sản doanh nghiệp v..v…Sự thẩm định giá tài sản được thưc hiện nhằm những mục đích khác nhau, ví dụ như: Thu thập thông tin cho việc [...]