Lấy mẫu, kiểm tra, phân tích & chứng nhận

By | Tháng Ba 19th, 2017|Categories: Giám Định|Tags: , |

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ phân tích và chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cho các sản phẩm sau: Thức ăn Thức ăn chăn nuôi Sản phẩm nông, lâm nghiệp Hóa  chất Khoán sản & Kim loại Sản phẩm hóa lỏng (xăng, dầu, nhựa đường, v.v…) v.v…. [...]