Kiểm đếm, cân & gíam sát xếp dỡ hàng

By | Tháng Ba 19th, 2017|Categories: Giám Định|Tags: |

    1. Kiểm đếm Kiểm tra số lượng, loại, nhãn hiệu, khối lượng thực v..v… của hàng hoá trong một kiện hàng, so sánh với packing list, manifest v..v… và xác nhận  không có khác biệt nào với nội dung những chứng từ này. [...]