Giám định xăng dầu, hóa chất dạng lỏng

By | Tháng Ba 19th, 2017|Categories: Giám Định|Tags: , , |

Giám sát xếp hàng và dỡ hàng tại tầu, tại bồn Đo lường và tính toán khối lượng hàng tại các két chứa trên tàu Đo lường và tính toán khối lượng hàng tại bồn. Giám định hầm chứa nhiên liệu, xe bồn Giám định trực quan để xác định tình trạng sạch sẽ của [...]