Giám định kim loại & khoáng sản

By | Tháng Ba 14th, 2017|Categories: Giám Định|Tags: , , |

Giám định kim loại và khoáng sản Khoáng sản  Giám định chất lượng trước khi xuất hàng tại nơi khai thác Giám định tình trạng phương tiện vận tải Giám sát quá trình đóng và dỡ hàng Giám định khôi lượng  Lấy mẫu kiểm tra, phân tích các chỉ tiêu hóa lý [...]