Giám định hàng hải

By | Tháng Ba 14th, 2017|Categories: Giám Định|Tags: , |

Giám định hàng hải Giám định trước khi xếp hàng: Tại thời điểm xếp hàng, công việc giám định được thực hiện nhằm xác nhận tình trạng hàng hoá bao gồm tình trạng bao bì, để xem xét có phù hợp theo hợp đồng hay không hoặc để xác nhận hiện trạng hàng hóa [...]