Giám định cháy nổ & An toàn

By | Tháng Ba 13th, 2017|Categories: Giám Định|Tags: , |

Giám định cháy nổ & An toàn Chúng tôi có trang bị các thiết bị đo khí có thể được sử dụng để đo đạc và kiểm soát mức độ rò rỉ khí, cảnh báo mức độ nguy hiểm và khả năng cháy nổ do khí gas gây ra trong các môi trường dân [...]