Công ty chúng tôi cung ứng những dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn thương mại cho nhiều loại thiết bị đo và kiểm tra. Chứng thư và biên bản của chúng tôi được khách hàng sử dụng nhiều để phù hợp với tiêu chuẩn ISO – 9001.

Thử tải thiết bị: Cẩu, kích…