Giám sát xếp hàng và dỡ hàng tại tầu, tại bồn

Đo lường và tính toán khối lượng hàng tại các két chứa trên tàu

Đo lường và tính toán khối lượng hàng tại bồn.

Giám định hầm chứa nhiên liệu, xe bồn

Giám định trực quan để xác định tình trạng sạch sẽ của bồn trên tàu, máy bơm và đường ống

Lấy mẫu hàng theo yêu cầu

Phân tích mẫu theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế theo yêu cầu.

Giám định tình trạng hàng hoá bị nhiễm bẩn, tổn thất, hư hỏng, xác định nguyên nhân.

Lường bồn

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu