Giám định thực phẩm & hàng tiêu dùng

  1. Kiểm tra nguyên liệu (chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng, tình trạng) trước khi sản xuất.

  2. Giám định trong quá trình sản xuất (kiểm tra từng công đoạn theo thiết kế, mẫu…)

  3. Giám định trước khi giao/xuất hàng: Chất lượng, số lượng, bao vì và ký mã hiệu

  4. Lấy mẫu sản phẩm

  5. Giám định quá trình xếp dỡ hàng hóa trong container

  6. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa; cặp chì container

  7. Phân tích & Chứng nhận an toàn bao bì, hàng hóa.

  8. Dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác theo yêu cầu.