Giám định nông sản & Thức ăn chăn nuôi

  • Giám định trong quá trình chế biến & đóng bao  

  • Giám định khối lượng, chất lượng

  • Giám định quy cách đóng gói và thành phẩm

  • Giám sát quá trình nhập và dỡ hàng

  • Lấy mẫu, kiểm tra, phân tích

  • Giám sát áp tải hàng hóa

  • Giám định tàu/ xà lan/ container trước khi xếp hàng

  • Niêm phong, kẹp chì

  • Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

  • Tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu