1. Giám định số lượng, tình trạng, chủng loại máy móc
  2. Giám sát quy trinh sản xuất: kiểm soát số lượng, chất lượng, quy trình hoạt động, sản phẩm được sản xuât đúng tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu thô
  3. Giám định mức độ tổn thất
  4. Giám định sự đồng bộ của các linh kiện máy móc, thiết bị công nghiệp
  5. Giám định tình trạng thiết bị máy móc trước khi lắp đặt
  6. Giám sát quá trình thi công, lắp đặt, vận hành, giao nhận