Giám định hàng hải

  1. Giám định trước khi xếp hàng:

Tại thời điểm xếp hàng, công việc giám định được thực hiện nhằm xác nhận tình trạng hàng hoá bao gồm tình trạng bao bì, để xem xét có phù hợp theo hợp đồng hay không hoặc để xác nhận hiện trạng hàng hóa ngay tại thời điểm khi trách nhiệm về hàng hoá được chuyển giao từ bên này sang bên khác.

 

  1. Giám định sạch sẽ và kiểm tra độ kín nước của hầm hàng:

Cả hai dịch vụ giám định trên được thực hiện để xác định tình trạng các hầm hàng trên tàu trước khi xếp hàng có đủ điều kiện đi biển hay không, cũng như có thể nhận an toàn và bảo quản nguyên vẹn hàng hoá trong quá trình vận chuyển trên biển.

 

  1. Giám định sắp xếp hàng hóa:

Sắp xếp hàng hoá không hoàn hảo hoặc không thích hợp không chỉ gây nguy hiểm cho hàng hoá mà còn cho tàu. Việc giám định này trong đa số các trường hợp được tiến hành song song với giám định tình trạng hàng và nên sử dụng cho vận chuyển gỗ lóng.

 

  1. Giám định mớn nước:

Gíam định mớn nước là tính toán khối lượng hàng xếp lên hoặc dỡ khỏi tàu bằng phương pháp đo sự thay đổi lượng dãn nước. Kỹ thuật này dựa trên định luật Archimede.

Giám định mớn nước là một thông lệ trong thương mại quốc tế, để xác định khối lượng thương mại hàng hoá dạng rời (chẳng hạn như quặng sắt, than, thép vụn, cát v..v..).

  1. Giám định hàng hóa lớp mặt :

Gíam định hàng hóa lớp mặt nhằm xác định tình trạng hàng hóa vận chuyển đường biển vào thời điểm cập cảng dỡ hàng. Nếu hàng hóa bị phát hiện tổn thất, việc gíam định sẽ chuyển thành gíam định tổn thất.
Vì gíam định hàng hóa lớp mặt được tiến hành khi mới mở nắp hầm hàng trước khi tiến hành dỡ hàng, ghi nhận của gam định viên đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết khiếu nại và xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

  1. Giám định tổn thất:

Khi hàng hoá bị tổn thất, giám định này là cần thiết để ước tính múc độ tổn thất cũng như tìm nguyên nhân tổn thất trước khi tiến hành các thủ tục đền bù.

  1. Giám định On-Off Hire:

Nhằm mục đích thanh toán khi  kết thúc hợp đồng thuê tàu, báo cáo gíam định On-Off Hire rất hữu ích cho chủ tàu và người thuê tàu nhằm xác định tình trạng của tàu và nhiên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm giao tàu.

giam-dinh-hang-hai-16-1024x576 Giám định hàng hải

  1. Đo thể tích hàng hóa vận chuyển tàu biển:

Giám định này nhằm kiểm tra chủng loại, hình dạng, tình trạng, ký mã hiệu, số kiện v…v.. của hàng hóa so với chứng từ vận chuyển, và xa hơn là giám định và chứng nhận thể tích và tổng khối lượng của hàng hoá

Thêm vào đó, các số liệu về khối lượng và kích thước được chứng nhận bởi VIETCONTROL cũng có thể được dùng để giải tỏa hàng, để tính thuế, phí công nhân, cước phí sà lan, phí thuê kho bãi, phí vận chuyển đường bộ v… v.

 

 

Chúng tôi cũng có các dịch vụ giám định hàng hải khác như :

– Giám định chằng buộc an toàn đi biển

– Giám định và kiểm tra hệ thống cẩu

– Giám định trước khi mua tàu

– Giám định mua bảo hiểm P&I

– Giám định & điều tra tai nạn hàng hải

……..

 

Chứng thư của VIETCONTROL là đáng tin cậy trong việc chứng minh tình trạng thực tế cho việc bồi thường những tổn thất và mất mát đối với các công ty bảo hiểm.