Từ khi thị trường Bảo hiểm cá nhân (Bảo hiểm nhân thọ, xe, tai nạn, tài sản và du lịch) phát triển nhanh chóng,  Vietcontrol cũng cung cấp dịch vụ điều tra và thu thập thông tin Tai nạn cho các công ty bảo hiểm. Với dịch vụ điều tra chuyên nghiệp và quan hệ tốt với các cơ quan chức năng và bệnh viện chúng tôi có thể thu thập kịp thời các thông tin chính thức về nguyên nhân tai nạn mà người thụ hưởng bảo hiểm cố tình che dấu trong một số trường hợp.

 

Các tài liệu và báo cáo được dịch tiếng Anh và tiếng Việt theo yêu cầu.