Điều tra tai nạn

/Tiếng Việt

Thẩm định giá

Vietcontrol cung cấp dịch vụ thẩm định giá những tài sản có giá trị như máy móc và thiết bị, dây chuyền sản xuất, bất động sản, tài sản doanh nghiệp v..v…Sự thẩm định giá tài sản được thưc hiện nhằm những mục đích khác nhau, ví dụ như: Thu thập thông tin cho việc [...]

Giám định thực phẩm & hàng tiêu dùng

Giám định thực phẩm & hàng tiêu dùng Kiểm tra nguyên liệu (chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng, tình trạng) trước khi sản xuất. Giám định trong quá trình sản xuất (kiểm tra từng công đoạn theo thiết kế, mẫu…) Giám định trước khi giao/xuất hàng: Chất lượng, số lượng, bao vì [...]

Giám định máy móc, thiết bị công nghiệp & dự án

Giám định số lượng, tình trạng, chủng loại máy móc Giám sát quy trinh sản xuất: kiểm soát số lượng, chất lượng, quy trình hoạt động, sản phẩm được sản xuât đúng tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu thô Giám định mức độ tổn thất Giám định sự đồng bộ của các linh kiện máy [...]